Seksuele ontwikkeling 15-18 jaar

Globale ontwikkeling

Op weg naar volwassenheid! In deze leeftijdsfase gaan jongeren relaties aan; veel van hen verkennen hun seksualiteit. Verkering, verliefdheid en aantrekkelijk zijn: het speelt een grote rol in hun leven. De helft van de jongeren is 17 als ze voor het eerst met iemand naar bed gaan/geslachtsgemeenschap hebben. Jongeren oefenen met relaties en kunnen in deze fase leren om hun grenzen beter aan te geven. Laat als ouder daarom merken dat uw zoon altijd bij u terecht kan met vragen over relaties of seksualiteit.

Specifiek voor anorectale malformatie/de ziekte van Hirschsprung

Uw zoon met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung kan zich extra onzeker voelen over zijn seksualiteit. Misschien durft hij geen verkering aan te gaan. Schaamte kan een rol spelen, omdat het er bij hem anders uit kan zien van onderen of omdat hij bang is voor ongelukjes of winden tijdens de seks. Misschien is er twijfel: kan ik met mijn penis wel seks hebben? Ook het stellen van grenzen kan voor uw zoon anders zijn, omdat hij van kleins af aan gewend is dat anderen hem aanraken tussen de benen. Als vroeger allerlei mensen aan jou ‘mochten’ zitten, is het misschien lastiger om te bepalen waar je je grenzen stelt bij ongewenste aanrakingen. Daarnaast kan zijn medische verleden onbewust van invloed zijn op zijn beeld van seks. Denk aan weerstand tegen seks vanwege de associatie met pijn en narigheid.

Oplossingen 

Heeft uw zoon vragen over of problemen met relaties en seks? Streef naar openheid door het gesprek aan te gaan, maar realiseert zich dat hij op deze leeftijd wellicht niet alles met u wil bespreken. U kunt hem aanmoedigen advies in te winnen bij behandelaars, maar ook kunt u wijzen op de mogelijkheid om er met lotgenoten van dezelfde leeftijd over te praten. Dat kan via de contactdagen van de patiëntenverenigingen Anusatresie en Ziekte van Hirschsprung (zie onder).

Voelt uw zoon zich belemmerd om (nu of later) verkering aan te gaan en te vrijen vanwege het hebben van een anorectale malformatie of de Ziekte van Hirschsprung? Bespreek dan samen de mogelijkheid om een psycholoog, seksuoloog of andere professionele hulpverlener in te schakelen voor advies of begeleiding. Jongeren met een aangeboren afwijking of chronische ziekte zijn doorgaans gemiddeld ouder voordat ze voor het eerst intieme relaties aan durven te gaan. Leg uw zoon uit dat de behoefte aan romantiek, liefde en vriendschap bij het leven hoort. Het maakt geen verschil of je een ziekte hebt of niet; je houdt van een persoon, niet van een lichaam. Laat merken dat hij altijd met zijn vragen bij u terecht kan. Natuurlijk kunt u uw zoon ook aanmoedigen desgewenst zelf met zijn vragen naar de behandelaar te stappen.

Heeft uw zoon al vragen over vruchtbaarheid en later kinderen kunnen krijgen? Ga dan naar een uroloog; deze specialisten hebben de meeste kennis over vruchtbaarheid en behandelingsmogelijkheden.

Meer weten?

Over de jongerendagen van de Verenigingen Anusatresie en Ziekte van Hirschsprung: zie sites 

Over de transitie van jongere naar volwassene bij een chronische aandoening:

-  Link (https://www.opeigenbenen.nu/jongeren)

ERNICA videoserie over transitie van jongere naar volwassene (ERNICA YouTube kanaal)