Als uw kind straks volwassen is

In hoeverre de aandoening gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid, verschilt per persoon. De ziekte van Hirschsprung heeft geen directe gevolgen voor de vruchtbaarheid, maar indirect kan dat wel zo zijn: buikoperaties kunnen geleid hebben tot verkleving van weefsel en die verkleving kan eventueel de vruchtbaarheid verminderen. Voor het hebben van een anorectale malformatie geldt dat er sprake kan zijn van afwijkingen in de aanleg van seksuele organen. De (voormalig) hoofdbehandelaar kan er meer over vertellen of  doorverwijzen naar een andere specialist zoals een gynaecoloog of seksuoloog.

Seksuele problemen kunnen zich voordoen door de fysieke en psychische gevolgen van de aandoening. De informatie op deze website (zie Volwassenen, Kinderen en Jongeren geeft je een goed beeld van deze verschillen en hoe je ermee om kunt gaan. Een overzicht is te vinden via 'Overzicht seksuele problemen'.